Jdi na obsah Jdi na menu

Přihláška 2019

PŘIHLÁŠKA 

 

 

Pojizeřím a Železnobrodskem 2019

14. ročník soutěže historických vozidel - 25. května 2019

 

J E Z D E C

Jméno a příjmení : ............................................................................. 

Adresa  : .....................................................................Město :   .........................................

PSČ : ......................................... Telefon : .........................................................

E-mail : ...............................................................................................................

V O Z I D L O

Kategorie :      auto - moto      (nehodící škrtněte).

Značka : .............................................................................................................

Typ / model : ......................................................................................................

Rok výroby : ......................................................................................................

Obsah  válců : .................................... Počet válců : .........................................

Výkon : .............................................  Prům.spotřeba : ....................................

Max.rychlost : .................................

Zajímavosti o vozidle : ......................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Pro předem přihlášené bude v cíli připraven oběd.Proto vás žádáme o vyplnění i tohoto údaje.

Počet obědů : ...........................................

Prohlášení :

Jsem si vědom,že se účastníme výše uvedeného podniku  na vlastní nebezpečí, a budeme se řídit propozicemi, pokyny pořadatelů a v případě poškození sebe, svých členů posádky, nebo vozidla nebudeme po pořadatelích vymáhat náhradu škody.Jsem si vědom, že tento podnik je pořádán za plného provozu na komunikacích a platí zde pravidla silničního provozu. 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle GDPR

 

Podpis účastníka : ...........................

 

Pozn.: přihlášku tažením a současným drřením levého tlačíka "zamodřete"  , potom následně stiskněte CTRL + C . Otevřete Word a stikněte CTRL+V.  Potom vyplňte uložte a zašlete emailem.   Případně můžete vytisknout - vyplnit - naskenovat - následně poslat.