Jdi na obsah Jdi na menu

Přihláška Historic Jizera

2. 6. 2010

       HISTORIC JIZERA     

 

PŘIHLÁŠKA

JÍZDA PAVIDELNOSTI HISTORICKÝCH VOZIDEL

 

14.9. – 15.9.2012

 

STARTOVNÍ Č.

 

(VYPLNÍ POŘADATEL)

 

 

 

 

 

Údaje o posádce:

 

Řidič:

 

 

 

 Spolujezdec:

 

 

 

 

Adresa:

 

 

 

 

Tel.:

 

 

 

E-mail:

 

 

 

 

Spolujezdec:

 

 

 

 

Údaje o vozidle:

 

Vozidlo:

 

 

 

 

Rok výroby:

 

 

 

SPZ nebo RZ:

 

 

 

 

Značka:

 

 

 

Typ:

 

 

 

 

Zdvihový objem (ccm):

 

 

Výkon :

 

 

 

Zajímavosti o vozidle :

    

 

 

 

 

Prohlášení :  Jsem si vědom,že se účastníme výše uvedeného podniku  na vlastní nebezpečí, a budeme se řídit propozicemi, pokyny pořadatelů a v případě poškození sebe, svých členů posádky, nebo vozidla nebudeme po pořadatelích vymáhat náhradu škody. Jsem si vědom, že tento podnik je pořádán za plného provozu na komunikacích a platí zde pravidla silničního provozu. 

 

Podpis:

 

 

 

 

 

 

 

Počet požadovaných jídel nad  rámec startovného :

 

 

 

 

             

 

 

Nocleh, pohonné hmoty a pojištění pořadatel nezajišťuje.

 

Přihlášku zašlete nejpozději do 15. 8. 2012 ve formátu  * .doc (MS Word),  *.pdf , *.jpg

na e-mailovou adresu cz.moto@volny.cz , případně poštou na adresu Ing. Jiří Havrda, Huntířov 150, 468 22 Železný Brod, spolu s dokladem zaplacení startovného + případné stravné navíc.

Současně s přihláškou zašlete  fotografii současného stavu Vašeho vozidla (soubor .jpg max.200kB).

Přijetí do soutěže je zpětné potvrzení o zařazení přihlášky nebo uvedení vozidla ve startovní listině na webových stránkách www.amkzeleznybrod.estranky.cz

 

Pořadatel si vyhrazuje právo Vaši účast po posouzení stavu vozidla dle zaslané fotografie a popisu, popř. na základě technické přejímky vozidla na místě soutěže, odmítnout.